Expertise

Expertise Faber & De Jong Strafrecht Advocaten
Strafrecht

Het strafrecht als zodanig kan onderverdeeld worden in “commuun strafrecht” (denk aan ...

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht heeft voornamelijk tot doel om de jeugdige verdachte te ‘begeleiden’ in plaats van ...

Politieverhoor

Als u als verdachte bent aangemerkt, zult u worden verhoord door de politie. Dat kan op twee manieren ...

OM-zitting

Steeds vaker komt het voor dat het openbaar ministerie niet besluit u te dagvaarden voor een ...

Politierechter

Indien u wordt gedagvaard, wordt u opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Wordt u ...

Meervoudige kamer

Wordt u gedagvaard voor de meervoudige kamer, dat betekent dat, dat een college van drie rechters zich ...

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank omdat u meent dat u onterecht veroordeeld bent ...

Cassatie

Indien de uitspraak in hoger beroep niet voldoet aan de eisen van de wet, bestaat er een procedure voor: cassatie ...

Inbeslagname goederen

Wanneer u als verdachte betrokken raakt bij een strafzaak, is het vaak zo dat uw eigendommen in beslag ...

ISD

Als u herhaaldelijk in aanraking komt met politie/justitie, kan het gebeuren dat het openbaar ministerie ...

Omzetting taakstraf

Indien aan u door de politierechter, de meervoudige kamer of het gerechtshof een taakstraf is opgelegd en ...

Ontneming

Indien justitie van oordeel is dat u geprofiteerd heeft van strafbare activiteiten, kan het zijn dat ...

Penitentiair recht

Veel van onze cliënten die vastzitten, hebben vragen over hun rechten en verantwoordelijkheden tijdens ...

Rijbewijs ingevorderd

Als u bijvoorbeeld meer dan 50 km per uur te hard rijdt, of als uw alcoholgehalte in uw bloed hoger is dan ...

TBS / PIJ-maatregel

Is een TBS-maatregel tegen u opgelegd, dan staan wij u graag bij tijdens zogenaamde verlengingszittingen ...

Uit- en overlevering

Het kan voorkomen dat de autoriteiten van een ander land u zoeken. Misschien moet u nog een straf elders ...

VOG bezwaar

We hebben veel succes gehad bij het aanvechten van de weigering van een VOG (Verklaring Omtrent het ...

WOTS / WETS / VOGP

Indien u in het buitenland een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen, bestaat de mogelijkheid ...

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.