OM-zitting

OM-zitting

Steeds vaker komt het voor dat het openbaar ministerie niet besluit u te dagvaarden voor een rechter, maar u op te roepen voor een OM-zitting; een zitting bij het openbaar ministerie. In dat geval wordt uw strafzaak niet behandeld door een onpartijdige en onafhankelijke rechter, maar door uw tegenspeler: de officier van justitie.

U dient er rekening mee te houden dat de richtlijnen die het openbaar ministerie hanteert voor straffen regelmatig hoger zijn dan de richtlijnen die rechtbanken hanteren. Hoewel een OM-zitting informeler lijkt dan een zitting bij de politierechter, is het toch raadzaam u tijdens een dergelijke zitting te laten bijstaan door onze gespecialiseerde advocaten. Wij beoordelen voor u enerzijds of het dossier voldoende bewijs biedt om tot een straf te komen en anderzijds of de door de officier van justitie aangeboden afdoening passend is bij de verdenking.

Alle expertise

OM-zitting

Bent u opgeroepen voor een om-zitting en op zoek naar professionele advocaat?

Contact

Heeft u een andere vraag?

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen!

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.