Omzetting taakstraf

Omzetting taakstraf
Indien aan u door de politierechter, de meervoudige kamer of het gerechtshof een taakstraf is opgelegd en u die taakstraf niet of niet volledig heeft uitgevoerd, kan het openbaar ministerie verzoeken tot een omzetting taakstraf in vervangende hechtenis.

Het aantal niet gewerkte uren wordt met factor 0,5 omgezet in uit te zitten dagen. Zo wordt 100 uur taakstraf omgezet in 50 dagen hechtenis. Tegen een dergelijke omzetting bestaat de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Let op: bezwaar kan tot 14 dagen na ontvangst van de mededeling tot omzetting van de taakstraf worden ingediend bij de rechtbank. Daarnaast is het van belang te weten dat het indienen van een bezwaar tegen de omzetting van de taakstraf geen schorsende werking heeft. Dat betekent dat, ondanks dat u een bezwaarschrift door ons laat indienen, er een mogelijkheid bestaat dat u wordt aangehouden om de vervangende hechtenis uit te zitten. Ontvangt u een brief waarin u wordt medegedeeld dat een taakstraf wordt omgezet, neem dan daarom zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij proberen met een bezwaarschriftprocedure voor u een tweede kans te creëren.

Alle expertise

Omzetting taakstraf

Neem contact op als u te maken krijgt met een omzetting van een taakstraf

Contact

Heeft u een andere vraag?

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen!

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.